Radość z życia – WYWIAD

Radość z życia – WYWIAD

I wiem na pewno, doświadczając tego u siebie, że każdy jest w stanie osiągnąć tę radość. Musi tylko włożyć wysiłek aby ją zbudować, odkryć, pozwolić w sobie zakwitnąć. 

PTSD to nie wszystko – WYWIAD

PTSD to nie wszystko – WYWIAD

O PTSD mówi się zwykle w kontekście terapii weteranów misji poza granicami kraju lub osób mających w swojej pamięci inne traumatyczne wydarzenia. Czym jest zespół stresu pourazowego i jak radzą sobie z nim bliscy dotkniętych nim osób?