Joanna Pastuszak - Cybulska

Studiowałam religioznawstwo i resocjalizację. Pracowałam dla mediów katolickich i ta perspektywa jest mi najbliższa, niemniej, w swojej działalności szukam rozwiązań uniwersalnych i zgodnych z wartościami osób, z którymi pracuję.

Jestem Instruktorką Strategii Możliwości - pomagam rozpoznać i interpretować schematy naszego działania oraz modelować zachowania ukierunkowane na sukces. Wprowadzam uczestników moich treningów na ich własne caminho. 

Swoje szkolenia dedykuję trzem wyjątkowym grupom odbiorców:

1) Dorosłym Dzieciom Alkoholików,
2) Introwertykom,
3) Rodzinom i osobom indywidualnym chcącym odbudować swoją tożsamość po opuszczeniu grup wpływu o religijnym podłożu (tj. sekt, Nowych Ruchów Religijnych).

Wartości jakimi kieruję się w życiu, to: rodzina, miłość, wiara, nadzieja, zdrowie, radość, uczciwość.

Moich 5 głównych talentów wg Clifton Strengths: intelekt, zbieranie, odkrywczość, uczenie się, empatia.

Chcę być najlepsza w tym co robię i takich wybieram trenerów. Uczę się od Kamili Rowińskiej i Tonego Robbinsa. Współpracuję ze skutecznymi coachami, trenerami, specjalistami wrażliwymi na potrzeby i potencjał ludzi. Zmianę się buduje. Szukaj wsparcia. Zadawaj pytania. I najważniejsze - mów życiu "Si!". 

TOP